logo Cuoghi

DAN FUGT je vedoucím subjektem ve výrobě systémů tlakového adiabatického zvlhčování a péče o vodu. Firma byla založena v roce 1989 panem Larsem Andersenem. V dnešní době má DAN FUGT celosvětově nainstalováno více jak 20 000 zvlhčovacích trysek, které uspokojují požadavky pro vylepšení klimatu v mnoha světových výrobních firmách, operních scénách a dalších společnostech.

Leták ke stažení (PDF)

Přehled výrobků

Provozní parametry vzduchu a vlhkost

Regulace klimatu pro průmysl a obytné prostory

 

DAN FUGT je vedoucím subjektem ve výrobě systémů zvlhčování a péče o vodu. Firma byla založena v roce 1989 panem Larsem Andersenem, a v té době již měl pan Andersen více než 20 let zkušeností s vývojem a výrobou systémů pro zvlhčování a regulaci vnitřního klima. V dnešní době má DAN FUGT celosvětově nainstalováno více jak 20 000 zvlhčovacích trysek, které uspokojují požadavky pro vylepšení klima v mnoha předeních světových subjektech a společnostech.

Vzduch má extrémně důležitou schopnost, která je často přehlížena v mnoha průmyslových a pracovních procesech: obsah vody ve vzduchu.
Nejenom v topné sezóně, avšak i v létě, kdy je vzduch suchý a horký, může docházet k problémům způsobenými příliš nízkou hladinou vlhkosti vzduchu ve výrobních a skladovacích prostorách.
V přírodě je hladina vlhkosti automaticky nastavována nahoru i dolu jako součást ekologického systému. Nedochází k případům, kdy je zvyšována teplota topením nebo horkem z přístrojů. V takovém případě se hodnota relativní vlhkosti sníží. Také slunce může mít zásadní vliv na vnitřní klima, například při záření na velké prosklené plochy. Často se tak může stát, že vlhkost klesne pod 20 %.
Porézní materiály – dřevo, papír, textil atd. – lehce mění rozměr a často způsobují skutečné problémy se statickou elektřinou. V provozech, kde přísady obsahují vodu, rozpustné látky a nátěry může nedostatek vlhkosti zapříčinit snížení kvality, nebo dokonce poškození.
Snížená relativní vlhkost vzduchu zvyšuje obsah prachu ve vzduchu, zvyšuje se taktéž nebezpečí nemocnosti personálu a v těch nejhorších případech může dojít k vážným onemocněním.
Aby bylo možné vyřešit tyto problémy, a mnoho dalších, nabízí DAN FUGT řešení, které je vypracováno podle individuálních potřeb a přání příštích zákazníků a partnerů.nahoru

Systém zvlhčování

Zvlhčování a úprava vody

 

Příklady různých zvlhčovacích systémů DAN FUGT

  1. Strojovny: DAN FUGT systém pro čištění vody je v tomto případě instalován, aby poskytl vysokou kvalitu vody pro zvlhčování. V oddělené místnosti je tlaková nádoba, která zaručuje absolutně uzavřený systém, právě tak jako čerpadlo a řídící jednotka. Pro systémy užívající stlačený vzduch je taktéž kompresor umístěn v místnosti.
  2. Velké kancelářské prostory: Vysokotlaká jednotka HTR zajistí, že klima v kancelářích je příjemné pro všechny osoby, které se v nich pohybují, a to více méně bez jakéhokoliv hluku. Tento typ může být umístěn dokonce v prostorách s nízkým podhledem.
  3. Sklady: Skladový prostor má výšku pouze 3 m a na paletách je skladován papír a dřevo. Pro takový prostor je ideální zvlhčování pomocí vakuových trysek VDF2. Ty zajišťují, že nedojde ke kondenzaci nebo odkapávání vody na podlahu nebo dokonce na skladované zboží v prostoru.
  4. Lakýrnické/natěračské provozy: V těchto místnostech je používána voda rozpuštěná v barvách. Pro rychlý a efektivní proces sušení doporučujeme instalovat frekvenční trysky TDF, které zaručují vysokou hladinu vlhkosti okolo vysoušecích prostor (až 70% R.V.). Tryska TDF produkuje mikrokapky, které zabraňují vodním formacím na sušených subjektech, a to i po ukončení vlhčícího procesu.
  5. Výrobní místnosti a haly: Výška podhledu je nad 5 m. Ventilační systém zajišťuje pravidelnou výměnu vzduchu, přičemž stroje produkují teplo, které zvyšuje celkovou teplotu v prostoru. Je tak požadováno značné navlhčení vzduchu, které například pomocí tří vysokotlakých jednotek typu HTU dodá přibližně 120 litrů vody za hodinu a dosáhne 50% relativní vlhkosti vzduchu. Teplota bude snížena a počet prachových částic ve vzduchu také. Vznik statické elektřiny bude minimalizován nebo úplně eliminován a materiál může být zpracováván s vysokou kvalitou.

 

Vysokotlaká jednotka HTR

Vakuová kompaktní MR 6

Tryska TDF

Vysokotlaká jednotka HTUnahoru

Vysokotlaký zvlhčovací systém

Nízká spotřeba energie a zvláště vhodný pro velké výrobní prostory a skladové haly.

 

S minimálním množstvím elektrické energie a prakticky nehlučně se může použít vysokotlaký systém ve velkých halách. Vysokotlaký zvlhčovací systém DAN FUGT používá speciálně vyvinuté trysky vytvářející ideální hladinu vlhkosti bez použití stlačeného vzduchu. Použitím vysokotlakého čerpadla, pracujícího při 40–50 barech, se voda rozbije na mikrokapky. Před použitím tohoto systému vlhčení prochází voda zařízením reverzní osmózy, popřípadě změkčovacím procesem. Voda nemůže být použita přímo, pokud obsahuje vysoké množství vápenatých látek, minerálů a solí.

 

Zvlhčovací jednotka DAN FUGT typ HTU

Maximální zvlhčovací výkon je 40 l/h. Každá jednotka má ventilátor, který nasává vertikálně suchý vzduch do dolní části jednotky. Tento vzduch (1 900 m3/h) přináší vlhkost do prostoru a podporuje celkovou absorpci vlhkosti do vzduchu. Protiúkapové ventily v tryskách a speciálně vyvinutý časový spínač zahajující a ukončující vlhčící proces zajišťují, že nemůže dojít k riziku kondenzace nebo kapání vody na podlahu.

 

Zvlhčovací jednotka DAN FUGT typ HTR

Je vhodná pro menší místnosti s nízkým podhledem. Je vybavena jednou tryskou. Ventilátor nasává vzduch horizontálně a jednotka má kapacitu 5 l/h.nahoru

Zvlhčování pomocí trysek s použitím stlačeného vzduchu

Tento typ zvlhčování může být použit v mnoha různých situacích, jak pro pokoje, tak i pro procesní vlhčení.

 

Trysky DAN FUGT vlhčící pomocí stlačeného vzduchu používají jak vodu z řádu, nebo vodu vyčištěnou pomocí reverzní osmózy, bez rizika kondenzace vody nebo jejího odkapávání na podlahu. Vzduch a voda jsou dodávány nezávisle na sobě.

 

Frekvenční tryska DAN FUGT typ TDF/TDF-A

Jedná se o speciální trysku, která je ideální tam, kde jsou pro vlhčení vyžadovány velice jemné vodní kapky, jako například v lakýrnických provozech, popřípadě v dalších aplikacích přímého vlhčení jako potravinářství a chladící prostory. Když je voda už patřičně rozbitá na požadované rozměry, dojde k frekvenční jehle v trysce, která již tak malé kapky dále rozbijí na mikročástice, které se velice rychle vstřebají do okolního vzduchu.

 

Vakuová tryska DAN FUGT typ VDF 2

Ideální tryska pro kanceláře a haly všech rozměrů. V případě velmi malých prostor doporučujeme použít modulovaný řídící panel, čímž se předejde problémům s kondenzací a úkapem vody. Tento typ trysky má vestavěný samočisticí systém, který čistí trysku v pravidelných intervalech.

 

Kompaktní jednotka DAN FUGT se split systémem

Kompaktní jednotka může být dodána s libovolným počtem trysek v rozmezí 2–8 kusů a je vybavena integrovaným řídícím systémem. Vhodná pro instalaci na stěnu nebo se split systémem, voda a vzduch jsou přiváděny přes pružnou plastovou trubici. Počet trysek závisí na potřebném množství vody požadované pro vlhčení. Split systém je regulován přes speciální řídící panel.nahoru

Regulace a nastavení systému

Konstantní hladina vlhkosti pomocí přesné regulace a regulačního panelu

 

Regulační panely DAN FUGT zajišťují plně automatickou regulaci zvlhčovacích systémů DAN FUGT. V závislosti na specifických potřebách a požadavcích každého klienta je řídící panel naprogramován a seřízen. Systém je velice jednoduchý pro obsluhu a má automatické hlášení případných funkčních závad nebo problémů. Řídící panel DAN FUGT je připojen na řídící čidlo vlhkosti, pneumatické, elektrické nebo mechanické, které průběžně měří relativní vlhkost a řídí vodní systém.

 

Regulační panel DAN FUGT typ HTS CMX

Je k dispozici pro průběžnou regulaci nebo jen systém zapnuto/vypnuto s vestavěným mikroprocesorem, kde může být nastaveno a řízeno mnoho funkcí. Tento řídící panel je ideální pro prostory, kde je jedna nebo více zón, může řídit jednotlivé zóny měřením a regulací vlhkosti a teploty, je časově nastavitelný v rozsahu dní a hodin v případě, že je třeba vypnout vlhčení na delší dobu. Je možné najít dřívější problémy a data mohou být přenášena do integrovaného počítačového systému.

 

Regulační panel DAN FUGT typ VDR/TDR

Klasický regulační panel pro systémy založené na stlačeném vzduchu, který může být volitelně spojen buďto s elektrickým nebo mechanickým čidlem vlhkosti. Požadovaný tlak může být seřízen a nastaven právě pomocí řídícího panelu. Kontrolka ukazuje zda je systém zapnutý nebo vypnutý.

 

Regulační panel DAN FUGT typ HTS-PRO Face

Jednoduše nastavitelný pomocí dotykového displeje, který ukazuje veškeré parametry v závislosti na fungování systému. Je vhodný pro libovolný počet zón, ideální jako kombinace řídícího panelu pro vysokotlaké zvlhčování a ochranu vody reverzní osmózou. Velice jednoduchý pro provoz, podle požadavků zákazníka může splnit veškeré jeho specifické požadavky.nahoru

Úprava vody

Osmoticky upravená voda vysoké kvality

 

Úpravna vody DAN FUGT vytváří pomocí reverzní osmózy vysoce kvalitní vodu, která se používá pro zvlhčování. Kromě toho může být čistá voda používána na další účely, jako jsou tiskařské stroje. Voda neobsahuje žádné minerály a soli, právě tak jako bakterie po použití UV záření. Použitím čisté vody se odstraňuje nebezpečí ucpání trysek a dále pak i usazování solí a minerálů na přístrojích a ostatních površích, které jsou ve vlhčené oblasti. Membrány, které jsou v centrální části systému, mají vysokou kvalitu. Pomocí pravidelné údržby jsou výrazně omezeny možnosti výskytu problémů ve funkci systému.

 

Osmotický systém DAN FUGT DAN RO 50–200

Čištění vody v kompaktním a uzavřeném systému s kapacitou 50–200 litrů za hodinu, ideální pro menší zvlhčovací systémy a dodávku vody pro různé procesy. Speciální tlaková nádoba se používá jako vodní rezervoár upravené vody. Uzavřený systém ho udržuje čistý bez bakterií a ostatních nečistot.

 

Osmotický systém DAN FUGT DAN RO 40–2000

Úprava vody vybavená prostupným systémem nebo tlakovou nádobou s kapacitou 400–2 000 litrů za hodinu. Systém může být navržen podle specifických požadavků konečného uživatele. Systém může být integrován se zvlhčovacím zařízením pomocí tak zvaného "kombi" systému. Na vyžádání je možné dodat: Průtokoměry pro reverzní osmózu a vypouštěnou vodu, zařízení s UV zářením, tlakovou nádobu v různých velikostech. Nádoba je vybavena cirkulačním čerpadlem a sterilizačním filtrem.nahoru

Copyright Enthalpy 2017